เรื่องราวของชาวนา

ถ่ายทอดแรงบันดาลใจ ของชาวนาไทยกลุ่มเล็กๆ ที่กล้าทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่ให้กับชุมชน