คำถามที่พบบ่อย

อัตราค่าจัดส่ง


รอบการสั่งและจัดส่งสินค้า 

รอบการสั่งสินค้า รอบการจัดส่งสินค้า
รอบที่ 1 ปิดรอบ การสั่งสินค้าทุกวันที่ 15 ของเดือน (ตัดรอบ 00.00 น.) ทำการจัดส่งสินค้าในวันที่ 18 ของเดือน (+/- ไม่เกิน 3 วันทำการ)
รอบที่ 2 ปิดรอบ การสั่งสินค้าทุกวันสุดท้ายของเดือน (ตัดรอบ 00.00 น.) ทำการจัดส่งสินค้าในวันที่ 3 ของเดือนถัดไป (+/- ไม่เกิน 3 วันทำการ)

* ยกเว้น เสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ส่งสินค้าในวันทำการถัดไป เช่น

สั่งสินค้าตั้งแต่วันที่ 25 พ.ย. - 15 ธ.ค. (ตัดรอบ 00.00 น.) ได้รับสินค้าวันที่ 18 ของเดือนธันวาคม (+/- ไม่เกิน 3 วันทำการ)
สั่งสินค้าวันที่ 16 ธ.ค. - 31 ธ.ค. (ตัดรอบ 00.00 น.) ได้รับสินค้าวันที่ 4 ของเดือนมกราคม (+/- ไม่เกิน 3 วันทำการ)

เพราะเหตุใดจึงต้องทำการสั่งสินค้าเป็นรอบ?

จะเป็นการสั่งแบบ Pre-Order เนื่องจากเป็นสินค้าที่ต้องมีระยะเวลาในการผลิต และทำให้ข้าวที่ได้เป็นข้าวที่เพิ่งสีมาใหม่ๆ สดและมีคุณภาพดี


การซื้อข้าวรายเดือนดีอย่างไร?

การสั่งซื้อข้าวล่วงหน้าเป็นรายเดือนจะช่วยให้ชาวนาทราบถึงปริมาณความต้องการในการบริโภค และปริมาณที่ควรจะผลิตในแต่ละเดือน เพื่อทำการทยอยสีข้าว และทยอยขาย และมีรายได้อย่างมั่นคงและเติบโตได้อย่างยั่งยืน


การชำระค่าสินค้า

ในการสั่งซื้อสินค้าแบบรายเดือนเป็นจำนวนเท่ากันทุกเดือน ทางระบบจะทำการตัดชำระในครั้งแรก ณ วันที่ทำการสั่งซื้อ สำหรับในเดือนถัดๆ ไป จะทำการตัดชำระค่าสินค้าในวันที่เดียวกันของเดือนถัดไป

เช่น
การสั่งซื้อข้าวแบบ 3 เดือน หากสั่งซื้อครั้งแรก ในวันที่ 22 กันยายน รอบที่สองระบบจะตัดในวันที่ 22 ตุลาคม และรอบที่สามในวันที่ 22 พฤศจิกายน แต่หากทำการสั่งซื้อครั้งแรกในวันที่ 31 ตุลาคม แต่ในเดือนพฤศจิกายนมีเพียง 30 วัน ก็จะตัดรอบที่สองในวันที่ 30 พฤศจิกายน และรอบที่สามในวันที่ 31 ธันวาคม